Kierownik budowy
 • W skrócie, kim jestem?

  Inżynierem budownictwa bez ograniczeń...

  O mnie

  Dlaczego ja?

  Powierzając kierowanie budową Profesjonaliscie, uwalniają Państwo swój umysł od wszelkich trosk związanych z przedsięwzięciem. Moje doświadczenie w budownictwie jest gwarancją pełnego profesjonalizmu.

  Moje usługi

  Proszę zapoznać się z usługami jakie świadczę.

  Zachęcam do zapoznania się z moją stroną, dzięki temu dowiedzą sie państwo kim jestem, jak szeroki posiadam zakres możliwości, umiejętności i doswiadczenia. Są to argumenty najażniejsze przy wyborze kierownika budowy i współpracy z nim.


  Czytaj więcej...
 • O mnie

  Cel i profil zawodowy:

  Inżynier Budowy z kilkuletnim doświadczeniem w nadzorowaniu realizacji wysokobudżetowych projektów budowlanych. Doskonałe umiejętności organizacyjne pozwalają mu na skuteczne planowanie zadań własnych oraz podległego zespołu. Skuteczny Manager; efektywnie koordynuje prace i deleguje obowiązki, aby wywiązać się ze zobowiązań i terminów. Zorientowany na wynik, dynamiczny, aktywny. Umiejętność pracy wielozadaniowej; z łatwością łączy wiele kompetencji w realizacji postawionych przed nim zadań. Poszukuje możliwości dalszego rozwoju i doskonalenia kompetencji w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.


  Kluczowe kompetencje:

   Wykształcenie wyższe kierunkowe (Magister Inżynier Budownictwa)

   Uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

   Znajomość przepisów prawa oraz regulacji dotyczących budownictwa (Prawo Budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze, przepisy techniczno – budowlane, znajomość przepisów o ochronie środowiska)

   Obszerna wiedza na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w budownictwie oraz technik wykończeniowych i pomiarowych (bieżące weryfikowanie dokumentacji projektowej, zastosowań konstrukcyjnych oraz systemowych)

   Nadzorowanie pracy zespołów wykonawczych zgodnie z przygotowanymi harmonogramami oraz planami organizacji robót wykonawczych

   Odpowiedzialność za terminowość oraz jakość wykonanych prac i ich zgodność z przyjętą specyfikacją techniczną

   Kontrola i optymalizacja kosztów budowy

   Raportowanie, okresowe i końcowe rozliczanie projektów, sporządzanie dokumentacji powykonawczej


  Doświadczenie zawodowe
 • Wybrane realizacje:

 • Prace jakie wykonuję:

  Kierownik budowy.

  Kierownik budowy realizuje wszystkie obowiązki, jakie nakłada na niego prawo budowlane i aktywnie wspiera Inwestora przez cały czas trwania procesu budowlanego. Ponadstandardowe korzyści jakie przyniesie Państwu profesjonalny kierownik budowy to:

  - Nadzór na budowami małych domów jednorodzinnych po wielkopowierzchniowe inwestycje budowlane.

  - Perfekcyjna realizacja procesu budowlanego z kontrolą poprawności projektu oraz stosowanych technologii i materiałów.

  - Kontrola zgodności prowadzonych prac z założeniami dotyczącymi termoizolacji budynku.

  - Efektywna koordynacja pracy podwykonawców i kontrola ich działania.

  - Pomoc w wyborze najlepszych materiałów budowlanych.

  - Oszczędność czasu - wykonanie tych samych czynności może zająć nawet 50% czasu mniej jeśli dobrze się je zorganizuje.

  - Oszczędność zasobów finansowych dzięki skróceniu czasu bodowy, nadzoru pracy podwykonawców, wyborowi najlepszych materiałów budowlanych.

  - Możliwość otrzymania wyjaśnień dotyczących kwestii technicznych dotyczących procesu budowlanego na każdym jej etapie i w każdym momencie.

  - Możliwość rozwiązania każdej trudniej sytuacji dotyczącej budynku i jego wyposażenia (instalacji) oraz związanego z fizyką budowli

 • Kontakt

  Maciej Klamka

  Teren działania: Opole, śląsk opolski, dolny śląsk i górny śląsk.

  Telefon:
  Email:

  +48 600-947-366
  maciekklamka@gmail.com

  Moja lokalizacja

  Napisz do mnie

  Nazwa:
  E-mail:
  Treść:
    Clear Send
 • O mnie

  Realizowane projekty:

   Budowa budynku mieszkalnego „Oleska Residence” w Opolu (6 kondygnacyjny, 6 klatkowy budynek z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego; powierzchnia użytkowa ok. 8000m2 z 93 mieszkaniami, wartość kontraktu ok. 18 mln złotych, www.oleskaresidence.pl)

   Osiedle Kasztelańskie dla Polimex Mostostal S.A. (wartość kontraktu ok. 45 mln złotych, budowa 2 budynków 9 kondygnacyjnych oraz 1 budynku 4 kondygnacyjnego z garażem podziemnym, www.mieszkaniakoszyka.pl)

   Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych Renault w Opolu (wartość inwestycji ok. 2 mln złotych, budowa dwukondygnacyjnego budynku wraz z częścią socjalną oraz halą warsztatową)

   Hotel SPA Arkas w Prószkowie (wartość inwestycji ok. 18 mln złotych, budowa hotelu wraz z całą infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu przyległego, powierzchnia użytkowa obiektu: ok. 6000 m2, www.hotelarkas.pl)

   Adaptacja podziemi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na pomieszczenia dydaktyczne (wartość kontraktu: 1, 5 mln złotych, realizacja projektu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku)

   Budowa zespołu budynków mieszkalnych w Opolu przy ul. Hallera wraz z infrastrukturą drogami oraz wykończeniem mieszkań „pod klucz” dla firmy Polimex Mostostal (generalny wykonawca). Wartość kontraktu ok. 15 mln złotych.


  Powrót